Actieve levensstijl

De wereld om ons heen verandert. We bewegen minder en de zorgkosten schieten omhoog

De wereld om ons heen verandert. We bewegen minder en de zorgkosten schieten omhoog

Het toenemende zittende karakter van ons dagelijks leven resulteert in samenlevingen met alarmerend lage beweegniveaus. Globaal zijn ruim 25% van alle volwassenen en meer dan 80% van de jeugd onvoldoende actief om zelfs maar te voldoen aan de minimale bewegingsrichtlijnen. De prijs die we hiervoor betalen, zowel als samenleving als individueel, is zeer hoog. Het is niet de vraag OF er ingegrepen moet worden - maar HOE.

FACTS 2016:

FYSIEKE INACTIVITEIT

Is een van de grootste risicofactoren voor wereldwijde sterfte.

OBESITAS EN OVERGEWICHT

39% van de wereldbevolking is ofwel te zwaar of heeft obesitas; tegen 2050 zal dit 50% zijn.

KOSTEN VAN OBESITAS

zijn gelijkwaardig aan die van oorlogsvoering of de gevolgen van roken.

VERGRIJZING

12% van de wereldbevolking is 60 jaar of ouder; tegen 2050 zal dit 22% zijn.

VERSTEDELIJKING

60% van de ontwikkelde wereld woont in stedelijk gebied; tegen 2050 zal dit 80% zijn.