Hoe mensen fysiek actief te krijgen?

Motiveren, stimuleren en integreren is de weg naar activeren!

KOMPAN's eigen onderzoek laat zien dat het verlangen om meer te bewegen er wel is, maar gehinderd wordt door onnodige belemmeringen, die bijdragen aan een neerwaartse spiraal.Tijd, geld en motivatiezijn de meest genoemde redenen voor onvoldoende beweging. Met name sociaal achtergestelde groepen worden hierdoor getroffen.

Een laag inkomen kan worden verbonden aan minder vrije tijd, beperkte toegang tot recreatievoorzieningen en leefomgevingen die niet uitnodigen tot lichamelijke activiteit. Dit is waardevolle kennis. KOMPAN's onderzoek laat zien dat maar liefst 60% van de mensen zich niet geïnspireerd voelt door zijn omgeving om meer te bewegen.

Om in-actieven in beweging te krijgen, hebben gemeentes toegankelijke en effectieve trainingslocaties nodig die geschikt zijn voor alle leeftijden en fysieke vaardigheden, gecombineerd met de juiste instructie, stimulatie en motivatie. KOMPAN oplossingen zijn gefocust op degenen die inactief zijn. Onderzoek toont aan dat digitale of fysieke ondersteuning de effectiviteit en retentie van bewegen verhoogt. Zo kan deze ondersteuning het verschil maken en de weg vrijmaken voor een beter leven.

De feiten uit 2016:

GROOTSTE BELEMMERINGEN OM TE BEWEGEN

Tijdgebrek: 56%

Georganiseerd sporten zijn te kostbaar: 33%

Trainer nodig ter motivatie: 17%

Beperkt aanbod in de gemeente: 39%

 

ACHTERGRONDONDERZOEK

59% van de bevolking wil meer bewegen.

40% van alle lichaamsbeweging vindt plaats in de buitenruimte en 25% onderweg naar huis,werk, school en winkels.

Activity Tracking is de meest populaire smartwatch functie.

31% van de smartphonegebruikers benut apps ter verbetering van de gezondheid.

BRONNEN:

Akers, A., 2012. Visual Color Perception in Green Exercise: Positive Effects on Mood and Perceived Exertion. Environmental Science Technology, 21:46(16), 6881-6.; European Barometer 2014; KOMPAN Sport & Fitness Institute; McKinsey Global Institute; MEF (Mobile Ecosystem Forum); The Retention People; UN (United Nations); WHO (World Health Organization)