KOMPAN Play Institute

Onderzoek is de basis van innovatie

KOMPAN oplossingen zijn gebaseerd op ons uitgebreide gebruikersonderz

Het is zeer belangrijk om unieke inzichten te verkrijgen en onze kennis te verbreden, zowel op het gebied van speelgedrag als op het gebied van sport en fitness. Dit is de reden waarom KOMPAN geïnvesteerd heeft in twee in-house onderzoekscentra: Het KOMPAN Play Instituut en het KOMPAN Sport en Fitness Instituut. Hun bevindingen worden gebruikt in KOMPAN’s innovatieprogramma’s.

 

Het KOMPAN Play Instituut is een internationaal netwerk van specia-listen in spelen en kinderen die onderzoeken hoe de verschillende trends in de samenleving de ontwikkeling van kinderen en speelpatronen beïnvloeden. Het instituut initieert en neemt deel aan verschillende onderzoeksprojecten over de hele wereld. Met het KOMPAN Play Instituut zijn wij in staat om onze speeloplossingen zo te vormen dat zij voldoen in de behoefte van de kinderen.