KOMPAN Sport & Fitness Institute

Een toegewijd kenniscentrum dat productinnovatie voed om zeker te stellen dat de toestellen, die we ontwikkelen, een echte bijdrage aan de maatschappij leveren.

Een nieuw opgericht instituut dat via inzicht van een combinatie van trainingsexperts, kennis van gebruikersbehoeftes en klantwensen producten en trainingsconcepten ontwikkeld voor iedereen.

Als wereldwijd expert in speelplekken zag KOMPAN een wereldwijde toenemende vraag naar Outdoor Fitness en Workout trainingen. Het moderne leven toont KOMPAN's klanten grote uitdagingen gerelateerd tot wereldwijde toenemende verstedelijking, een zittende leefstijl en vergrijzing. De wereld lijdt onder een crisis van inactieviteit, met obesitas en vele andere direct gerelateerde gezondheidsproblemen. Naast fysieke inactiviteit is eenzaamheid gedefinieerd als een van de grootste globale gezondheidsproblemen.

Om effectieve oplossingen te bieden tegen deze uitdagingen heeft KOMPAN het Sport and Fitness institute als aanvulling aan het Kompan Play Institute opgericht. Altijd bereid om kennis te genereren en delen fungeert het KOMPAN Fitness Instituut als een netwerk voor het genereren en het verzamelen van internationale kennis over fysieke activiteit en outdoor fitness. Het KOMPAN Sport and Fitness Institute fungeert als het fundament voor onderzoek, productontwikkeling, oefenprogramma's, digitale ondersteuning en overdracht van de opgedane kennis.

FItness-wheel_UK_master-Large.png