Verschillende leeftijden, verschillende behoeften

Peuters Spelend leren 1-4 jaar

  • Ontwikkeling sensomotorische vaardigheden

  • Stimuleren van de taalontwikkeling 

  • Begrip van de wereld

Groot brein in klein lichaam

Lichaamsbeweging is essentieel voor de algemene ontwikkeling van peuters. Wanneer peuters in beweging zijn wordt de coördinatie van de grove motoriek en het ruimtelijk inzicht getraind. Door middel van tactiele en manipulatieve elementen wordt tegelijkertijd hun oog-hand coördinatie getraind.

Uitdaging op de juiste maat 

Het is belangrijk om te onthouden hoe klein deze kinderen zijn. Speeltoestellen en speelomgevingen voor peuters moeten in alle opzichten ontworpen zijn met dit besef in gedachten.

Taalstimulering & communicatie

Een belangrijke drijfveer van taalontwikkeling is de interactie tussenvolwassenen en kinderen. KOMPAN ontwerpt speeloplossingen die het taalbegrip vergroot en de communicatie tussen verschillende leeftijdsgroepen stimuleert. Door elementen te laten benoemen, te laten beschrijven of met elkaar te vergelijken kunnen hele leuke gesprekken worden gevoerd.

Beginnende vriendschappen

Uit onderzoek blijkt dat peuters zich al actief bezighouden met belangrijke sociale interactie. Het imiteren van elkaars gedrag vormt de basis voor vriendschappelijk contact. Speeltoestellen in de vorm van kleine veerelementen, compacte wippen of schommels waarin je als peuter zelfstandig kunt spelen moedigen, zeker als ze in paren worden geplaatst, aan om oogcontact te maken en met nieuwe kinderen nieuwe dingen te ontdekken.


Sprookjes kippenren met paard en wagen

Dit peutertoestel is fantastisch voor het ondersteunen van cognitieve en sociale ontwikkeling van de jongste kinderen: de manipulatieve activiteiten zijn verbonden om parallel spelen te ondersteunen. Er zijn veel tactiele en manipulatieve voorwerpen om de logische denkvaardigheden te ondersteunen en het begrip van objectverandering te ondersteunen: De kip die, wanneer hij wordt verplaatst, eieren onthult; Zandkuipjes die in groeven lopen en materialen kunnen vervoeren. De thema's van het paard en het wagen nodigen uit tot rollenspel en het paard is een populaire vorm voor de wat oudere peuters. 

Speelwaarde

Fysiek

Emotioneel

Cognitief

Creatief