Verschillende leeftijden, verschillende behoeften

Kleuters leeftijdsgroep 2-6 Jaar

  • Rollenspel

  • Sensorische motorische vaardigheden

  • Grove motoriek en fijne motoriek

  • Verbeelding & Vriendschappen

Vooruitgang

Voor een goede algemene ontwikkeling is het belangrijk dat kleuters grove motorische en sensorische vaardigheden oefenen. In deze leeftijdsfase verfijnen kleuters hun fysieke vermogens. Juist voor deze leeftijdsgroep is het aan te bevelen spelmogelijkheden aan te bieden die de fysieke activiteit stimuleert, van cross-body coördinatie, via kinesthesie tot evenwicht. Springen en hardlopen zijn bovendien enkele belangrijke voorwaarden voor het bouwen van een gezonde botmassa.

Grenzeloze fantasie

Kleuters uiten zich steeds meer door middel van gesproken taal. Geïnspireerd door ervaringen in hun sociale omgeving, gebruiken ze hun fantasie om verschillende rollen of situaties na te spelen. Rollenspel stimuleert het gebruik van taal, zet aan tot communicatie en draagt bij aan het begrip van de wereld. Speelplekken met gemakkelijk herkenbare thema’s bevorderen deze ontwikkeling.

Inzicht in oorzaak en gevolg

Naast een verbeterd taalvermogen en een fijnere motoriek, leren kinderen in deze leeftijdsgroep ook oorzaak-en-gevolgverschijnselen te begrijpen. Omdat kinderen voor én goed begrip vooral leren uit eigen ervaring is de speelplek bij uitstek geschikt om oorzaak-en-gevolgsituaties aan te bieden. Ervaringen zoals bijv. een glijbaan of schommel dragen, net als het manipuleren van diverse voorwerpen en (natuurlijke) materialen, bij aan een beter begrip van de wereld om hen heen.


Driedubbele toren met U net en ADA toegang.

Deze speelstructuur, met drie torens, vol met speelfuncties zorgt voor veelzijdige fysieke activiteiten, alles in een ruim kader waardoor veel kinderen kunnen spelen. Een mooi schuin klimnet leidt het kind naar het lage platform waaruit het de glijbaan kan nemen. Een alternatief is de brug oversteken tot de middelste toren. Deze is ook te bereiken via een trap speciaal voor mindervaliden, ruim genoeg om een kind te laten begeleiden door een volwassene. Van hieruit kan men de curly climber terug naar de beneden nemen, of klimmend het U-net oversteken. Aan de andere kant van het U-net nodigt een lang speelhuis met platform uit tot een pauze en biedt het uitzicht, hier kan men via de glijbaan naar beneden. Een kleine speelwereld is te vinden onder het platform, gecreëerd door twee speeltafeltjes. Voor een extra pauze neem je plaats is de hangmat onder het platform.

Speelwaarde

Fysiek

Emotioneel

Cognitief

Creatief