Milieubeleid

Wij zetten ons in voor mens en milieu om te garanderen dat onze oplossingen duurzaam zijn en over de hele wereld toegepast worden. Wij hebben het hoogste recyclinggehalte binnen onze industrie en onze producten zijn vrij van ongewenste stoffen.

KOMPAN streeft naar een continue verbetering van haar milieuprofiel en het voorkomen van milieuvervuiling. Voortdurende verbeteringen in de kwaliteit en in milieu-onderwerpen is ingebed in de activiteiten van alle afdelingen. Medewerkers worden voortdurend aangemoedigd om deel te nemen in kwaliteit en milieucontrole om te zorgen voor de verdere ontwikkeling van zowel de medewerkers als KOMPAN.

KOMPAN is vastbesloten om te voldoen aan de wetten en de eisen die van toepassing zijn op milieubescherming. KOMPAN maakt waar mogelijk gebruik van hout uit FSC-gecertificeerde (FSC® C004450)bronnen, en vermijdt leveranciers die hout leveren van twijfelachtige bronnen. Zodoende worden KOMPAN producten vervaardigd uit materialen en technologieën die een minimale impact op het milieu hebben. Materialen die worden gebruikt worden beoordeeld op de invloed op het milieu voordat ze aanvaardbaar worden geacht voor gebruik. KOMPAN streeft ernaar aan de vraag naar minder vervuilende producten van klanten en de samenleving te voldoen. KOMPAN draagt zowel intern als extern bij aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke verantwoorde technologieën, materialen, procedures beheer en gedrag.

Daarnaast wordt van externe bedrijven die zaken doen met KOMPAN ook verwacht te voldoen aan het milieubeleid. Als onderdeel van een continue verbeterproces stelt KOMPAN continu nieuwe milieudoelstellingen aan. KOMPAN voert continue kwaliteits- en milieucontroles uit van zijn alle processen om ervoor te zorgen dat het milieubeleid en de doelstellingen voortdurend verbeterd en aangepast worden aan de eisen van de markt. KOMPAN levert een voortdurende inspanning om het verbruik van hulpbronnen te minimaliseren door middel van voorlichting en opleiding van de werknemers over de milieu-impact van het bedrijf en door hen aan te moedigen om deel te nemen aan het proces van continue verbetering.