Onderwijs en zorg voor jonge kinderen

Sociaal onderzoek wijst uit dat de beste investering, in toekomstig welzijn en succes van jonge kinderen, het onderwijs is. Er is veel aandacht voor onderwijs en zorg van hoge kwaliteit voor jonge kinderen. Educatieve speelplaatsen worden daarbij steeds meer gezien als een plek waar kinderen vrij mogen spelen én als educatief hulpmiddel en werkterrein voor volwassenen die de kinderen tijdens het spel observeren, begeleiden en instrueren.

Goed opgezette speelplaatsen voor scholen en kinderdagverblijven motiveren in hoge mate tot fysiek en sociaal spel, passend bij de leeftijd. Deze speelplaatsen bieden een breed scala aan cognitieve en creatieve speelervaringen en vergemakkelijken het werk met het leerplan voor peuters en kleuters.

Fysieke speelactiviteiten zijn essentieel. Onderzoek toont aan dat zelfs jonge kinderen steeds minder fysiek bewegen en zo hun motorische vaardigheden ontwikkelen op de manier zoals vorige generaties dat deden. De motivatie om te spelen en te bewegen is groot voor kinderen wanneer de speelplaatsen activiteiten aanbieden die reageren op hun bewegingen, zoals schommels, draaitoestellen en veerelementen. De sociale en creatieve speelmotivatie is groot op speelplaatsen die bijvoorbeeld overdekte en thematische speelplekken en zandbakken aanbieden.