Sociaal verantwoordelijkheid

KOMPAN Groep streeft naar het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen door rekening te houden met de omstandigheden die het leven van mensen beïnvloeden bij het nemen van beslissingen en het initiëren van activiteiten in het kader van onze zakelijke ontwikkeling. 

Dit geldt voor alle markten waarin wij ons begeven en voor mensen die betrokken zijn bij onze activiteiten.

Dit houdt in dat wij:

 • Een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde onderneming zullen zijn, die wil bijdragen om de kwaliteit van het leven te verbeteren.
 • Vastberaden werken om continu onze activiteiten op sociaal gebied te verbeteren.
 • Voor een goede en veilige werkomgeving voor onze medewerkers zorgen. De initiatieven ter verbetering van de werkomgeving moet op de eerste plaats staan en preventief van aard zijn om potentiële werkgerelateerde verwondingen te voorkomen.
 • Onze positie als geprefereerd zakenpartner versterken, in het besef dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid bijdraagt aan het creëren van een duurzaam en winstgevend bedrijf.

Door lid te worden van de VN Global Compact heeft de KOMPAN Groep besloten om binnen een aantal onderwerpen actief deel te nemen aan sociale verantwoordelijkheid.

De volgende zeven principes bepalen hoe we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen vervullen.

Svanesøen Odense - Denmark - just human.JPG

We verbinden tot mondiale doelstellingen in spel en actieve levensstijlen

Voor mensen van alle leeftijden en vaardigheden omvat lichamelijke activiteit spelen, games, sport of geplande trainingen, in de context van het gezin, school en maatschappelijke activiteiten. Volgens een recent onderzoek, uitgevoerd door de WHO en de OESO, verbetert spelen en lichamelijke activiteit de ademhaling en musculaire fitheid, de gezondheid van de botten, de cardiovasculaire en de metabole gezondheid die allen cruciaal zijn om de negatieve gevolgen van een sedentaire levensstijl in alle leeftijden tegen te gaan. Longitudinaal onderzoek bewijst bovendien aan dat een samenleving die investeert in de ontwikkeling van kinderen en jongeren door middel van spel, leren en lichaamsbeweging gedijen in vier voordelen:

 • Hoger opleidingsniveau
 • Minder uitgaven voor de gezondheidszorg
 • Verhoogde productiviteit van de economie
 • Lagere misdaadcijfers en veiligere gemeenschappen

Het concept van het spelen, leren en het activeren van gemeenschappen om fysiek actief te zijn is de basis van KOMPAN’s filosofie. KOMPAN is toegewijd om, door middel van haar missie om gezondere en gelukkiger gemeenschappen te creëren, curriculum-conforme en leeftijdsgebonden speel- en oefenapparatuur te leveren die op vier gebieden moet worden aangetoond.

Als eerste moet de speelwaarde ervoor zorgen dat het kind en de volwassene onbewust aan de spelactiviteit “willen” meedoen om te voorzien in de fysieke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Ten tweede moet de “holding power” een verscheidenheid van inspirerende en leuke activiteiten zijn die kunnen plaatsvinden in één oplossing; continu een uitdagende nieuwe ervaring bieden. Ten derde, verbinden wij ons universeel inclusie spel aan te bieden in activiteiten die relevant en leuk zijn voor alle kinderen. Ten vierde, moeten we openbare veiligheid ondersteunen in elk van onze ontwerpen.

We zullen internationaal verklaarde mensenrechten binnen 

We zullen internationaal verklaarde mensenrechten binnen onze invloedssfeer ondersteunen en respecteren en ervoor zorgen dat we niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten door:

 • Waar relevant mensenrechtenaspecten in onze bedrijfskeuzes op te nemen.
 • Competenties in te bouwen, gerelateerd aan mensenrechtenkwesties, in relevante delen van de organisatie.
 • Door gebruik te maken van land specifieke analyses bij de beoordeling van de situatie van de mensenrechten in de landen waarin we productie faciliteiten hebben of van plan zijn om productie faciliteiten te starten.
 • Het aangaan van een dialoog over mensenrechtenkwesties met de betrokkenen van de KOMPAN Groep, met inbegrip organisaties en leveranciers die onafhankelijk zijn van de overheid.

We zullen de rechten van de medewerkers in stand houden om een vakbond en de rechten van de werknemers op collectieve onderhandelingen te erkennen

In landen waar de medewerkers niet de vrije keuze hebben voor een vakbond vanwege wettelijke redenen, of een gevestigd vakbondssysteem niet mogelijk is, zal het bedrijf regelingen treffen zodat medewerkers met de directie op andere manieren werk-gerelateerde kwesties kunnen bespreken.

We streven ernaar om alle vormen van dwangarbeid actief te bestrijden

We streven ernaar om alle vormen van dwangarbeid actief te bestrijden door: Ervoor te zorgen dat alle medewerkers een arbeidscontract hebben of dat zij onderdeel zijn van specifieke afspraken over arbeidsvoorwaarden en de beëindiging hiervan met inachtneming van het vrijwillige aspect van werkgelegenheid.

Wij streven ernaar om actief te strijden tegen kinderarbeid

Wij streven ernaar om actief te strijden tegen kinderarbeid door: Alleen kinderen in te zetten als ze ouder zijn dan de wettelijke schoolleeftijd, ouder zijn dan 15 jaar, en als ze ouder zijn dan de lokale wettelijke minimum leeftijd van het werk. Daarnaast mogen jongeren, tussen de 15 en 18 jaar oud, niet omgaan met gevaarlijk werk of geen gevaarlijk werk verrichten,. Zij mogen niet werken tijdens de nacht en hebben recht op meer pauzes dan werknemers in de leeftijd ouder dan 18 jaar. Dit geldt ook voor bedrijven die goederen leveren aan KOMPAN.

In bijzondere omstandigheden, is de werkgelegenheid van kinderen in de leeftijd van 14 jaar mogelijk, indien dit is toegestaan volgens de ILO-verdrag nr 138, en als de lokale omstandigheden betekenen dat het hebben van een baan het kind de best mogelijke bescherming en ontwikkeling geeft. Het werk moet echter licht, veilig en parttime zijn en onderwijs moet op hetzelfde moment worden gegeven. In het geval van de werkgelegenheid, moet dit gebeuren in nauwe samenwerking en dialoog met het kind en zijn / haar familie, alsook met erkende internationale of nationale organisaties die de belangen van kinderen te beschermen.

We zullen een einde maken aan discriminatie op de werkvloer

We zullen een einde maken aan discriminatie op de werkvloer door:

 • Ervoor te zorgen dat niet-objectieve discriminerende behandeling niet voorkomen met betrekking tot werkgelegenheid, carrières, verder onderwijs, ontslag, etc.
 • Terughoudend te zijn in het gebruik van gezondheidstesten. Alleen de meest noodzakelijke testen, vereist door wetgeving of door de werknemers, moeten worden uitgevoerd. Een gezondheidstest mag niet worden gebruikt voor discriminerende doeleinden. 

We zullen strijden tegen corruptie, inclusief afpersing en omkoping

Corruptie is een van de meest belangrijke belemmeringen voor de vrije handel en ook de grootste bedreiging voor het elimineren van armoede in de wereld. Daarom zal KOMPAN strijden tegen corruptie en omkoping.

Deelnemen aan corruptie en omkoping is niet overeenkomstig met werkzaam zijn bij KOMPAN.

Alle medewerkers van KOMPAN moeten opletten dat ze geen partij kiezen bij situaties waarin samenwerkingspartners deelnemen aan corruptie of omkoping. Als er een reden is om te vermoeden dat dit het geval is, dient dit onmiddellijk aan de directe leidinggevende gemeld te worden.

Als er geschenken worden geaccepteerd of aangeboden die niet geschikt zijn of verder gaan dan het legitiem zakelijke doeleinde, is men verplicht dit aan de leidinggevende te melden. KOMPAN heeft een ‘Business Ethics beleid’ uitgegeven waarin in detail staat beschreven hoe maatschappelijk verantwoord gehandeld moet worden met inbegrip van de richtlijnen die werknemers van KOMPAN dienen te volgen. Alle werknemers moeten voldoen aan het Business Ethics beleid.

 

Referenties: De UN Global Compact Principles gepubliceerd door de Verenigde Naties (www.unglobalcompact.org) en in 2011 vergezeld door KOMPAN Group.