Taalontwikkeling

Kinderen zijn uitzonderlijk in het leren van taalvaardigheid. Vanaf de dag dat ze geboren zijn, beginnen hun kleine hersentjes de taal te analyseren die ze horen van hun zorgverleners en beginnen ze met het, stukje voor stukje,  reconstrueren van de taal in hun eigen hersenen.

Op vierjarige leeftijd hebben de meeste kinderen gevorderde taalvaardigheden: ze lijken al sprekers van de moedertaal , ze kennen meer dan 1000 woorden en hun zinnen zijn net zo grammaticaal complex als de zinnen van hun ouders.

Echter, niet alle kinderen ontwikkelen vroegtijdig sterke taalvaardigheden, vaak omdat ze in een armere taalomgevingen opgroeien. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor latere taalvaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en andere cognitieve vaardigheden. Daarom is het van groot belang dat alle kinderen opgroeien in taalrijke omgevingen waarbij verzorgers kinderen veel kans bieden om taal te leren en te oefenen.

Supervised-toddler_MSV_Luton_UK_020_small_language_development.jpg

Spel ondersteunt voornamelijk de taalontwikkeling als de volwassenen meespelen.

Het spelen lijkt op een aantal manieren een incubator van taalvaardigheden te zijn. Wanneer kinderen spelen, leren ze symbolisch denken, zoals wanneer ze doen alsof een voorwerp (bijvoorbeeld een banaan wordt gebruikt als telefoon).

Symbolisch denken is ook een essentieel aspect van de taal. Woorden zijn symbolen, en taal is in principe een systeem om deze symbolen samen te zetten in langere ketens. Naast symbolisch denken geeft spel veel mogelijkheden om taal te oefenen.

Wanneer kinderen samen spelen, zijn zaken zoals onderhandeling, instructies en informatie uitwisseling nodig om een leuke ervaring op te bouwen. Voornamelijk dramatisch spel vereist van kinderen dat zij scenario's uitvoeren die een gespecialiseerde woordenschat vereist (o.a. bij rollenspellen als piraat of doktertje).

Tenslotte, als volwassenen aan het spel deelnemen stelt dit kinderen bloot aan een   hoge taalkwaliteit. Volwassenen hebben een grote woordenschat en verfijnde verhaal vertellende vaardigheden. Wanneer ze zich in het kinderspel verplaatsen - zonder het te sturen - worden de taalvaardigheden van kinderen nog meer ontwikkeld. 

KOMPAN voert actief onderzoek uit naar taalontwikkeling op de speelplaats.

Er bestaat weinig onderzoek over de taalontwikkeling van kinderen in het kader van het spelen op een speelplek. Om dit tekort aan wetenschappelijke kennis aan te pakken, heeft het KOMPAN Play Institute taal gekozen als focusgebied voor eigen intern onderzoek.

In zijn meest recente studie vond onderzoeker Justin Markussen-Brown voorlopig bewijs dat driejarigen meer taal gebruiken bij het spelen op een speelplek t.o.v. het aangrenzende grasveld.

Voor meer informatie over deze bevindingen, download u de bijbehorende White Paper.